STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74381 17011174/HSCBMB-HN 170000966/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG

Còn hiệu lực

74382 17011188/HSCBMB-HN 170000965/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG 3H VIỆT NAM

Còn hiệu lực

74383 17007032/HSCBA-HCM 170001282/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Bộ chất làm đặc Fit fix

Còn hiệu lực

74384 17007040/HSCBA-HCM 170001274/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Bình Fit fix

Còn hiệu lực

74385 17007042/HSCBA-HCM 170001273/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Bộ điều chỉnh mức hút Fit Fix

Còn hiệu lực

74386 17007033/HSCBA-HCM 170001272/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực

74387 17006989/HSCBA-HCM 170001283/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Dung dịch rửa STA Cleaner Solution

Còn hiệu lực

74388 17007038/HSCBA-HCM 170001275/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Núm Hãm

Còn hiệu lực

74389 17007026/HSCBA-HCM 170001277/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM túi lót Fit Fix có chất làm đặc

Còn hiệu lực

74390 17007022/HSCBA-HCM 170001279/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Túi lót Qinpot

Còn hiệu lực