STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74941 17009489/HSCBA-HN 170002760/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Máy rửa sấy phim X-quang tự động

Còn hiệu lực

74942 17009375/HSCBA-HN 170002719/PCBA-HN

CÔNG TY THHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động – Excel Chemistry Analyzer

Còn hiệu lực

74943 17009377/HSCBA-HN 170002720/PCBA-HN

CÔNG TY THHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Máy xét nghiệm sinh hóa tự động – Altair ™ 240 Chemistry Analyzer

Còn hiệu lực

74944 17009378/HSCBA-HN 170002721/PCBA-HN

CÔNG TY THHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Máy xét nghiệm sinh hóa tự động – Altair ™ 240 Chemistry Analyzer

Còn hiệu lực

74945 17009451/HSCBA-HN 170002722/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Bàn mổ đa năng điều khiển điện thủy lực

Còn hiệu lực

74946 17009428/HSCBA-HN 170002723/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

74947 17009414/HSCBA-HN 170002724/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS Kẹp Goose Neck gắp dị vật

Còn hiệu lực

74948 17009443/HSCBA-HN 170002725/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT Dụng cụ y tế lưu trữ

Còn hiệu lực

74949 17009444/HSCBA-HN 170002726/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỊNH PHÁT Dụng cụ ý tế sử dụng lưu trữ Vacin

Còn hiệu lực

74950 17008180/HSCBA-HN 170002727/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực