STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74951 17009422/HSCBA-HN 170002728/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM VIỆT Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

74952 17009405/HSCBA-HN 170002730/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT YẾN Băng dính y tế

Còn hiệu lực

74953 17009431/HSCBA-HN 170002732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Ghế lấy máu, ghế chạy thận Akron

Còn hiệu lực

74954 17009425/HSCBA-HN 170002733/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện Enterprise

Còn hiệu lực

74955 17009413/HSCBA-HN 170002734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

Còn hiệu lực

74956 17009423/HSCBA-HN 170002735/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT TỦ ẤM

Còn hiệu lực

74957 17009411/HSCBA-HN 170002736/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT BẾP CÁCH THỦY

Còn hiệu lực

74958 17009412/HSCBA-HN 170002737/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT TỦ ẤM LẠNH

Còn hiệu lực

74959 17009410/HSCBA-HN 170002738/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT BỂ LẮC ĐIỀU NHIỆT

Còn hiệu lực

74960 17009323/HSCBA-HN 170002739/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDINOVA Perregyn Vaginal Douche

Còn hiệu lực