STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75001 17008800/HSCBMB-HCM 170000578/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA

Còn hiệu lực

75002 17008801/HSCBMB-HCM 170000577/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHANA

Còn hiệu lực

75003 17000503/HSCBMB-ĐL 170000005/PCBMB-ĐL

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

75004 17011436/HSCBMB-HN 170001198/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

75005 17011451/HSCBMB-HN 170001197/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VITECH

Còn hiệu lực

75006 17011449/HSCBMB-HN 170001196/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁM CHỮA HANOI HEALTH CAPITAL

Còn hiệu lực

75007 17011434/HSCBMB-HN 170001195/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THANH QUANG

Còn hiệu lực

75008 17000211/HSCBA-TH 170000008/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

75009 17000210/HSCBA-TH 170000007/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực

75010 17000209/HSCBA-TH 170000006/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Vật tư y tế tiêu hao

Còn hiệu lực