STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75021 17000208/HSCBMB-HD 170000006/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ CHÂU

Còn hiệu lực

75022 17000801/HSCBSX-TTH 170000003/PCBSX-TTH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG BÁ TIẾN BỘ VÀ ỨNG DỤNG MỚI Dung dịch vệ sinh mũi họng răng miệng PRONANO 70 ml

Còn hiệu lực

75023 17007278/HSCBA-HN 170002715/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ thước đo độ sâu

Còn hiệu lực

75024 17007271/HSCBA-HN 170002716/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dò lỗ đinh rỗng nòng

Còn hiệu lực

75025 17008641/HSCBA-HCM 170002765/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Găng tay y tế tiệt trùng (có bột và không có bột) các cỡ (Sterile natural latex surgical gloves - powdered and powder free): 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0.

Còn hiệu lực

75026 17008645/HSCBA-HCM 170002767/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Băng bảo vệ mắt

Còn hiệu lực

75027 17008429/HSCBA-HCM 170002768/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Thiết bị kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

75028 17008407/HSCBA-HCM 170002769/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẦM NHÌN MỤC TIÊU VIỆT NAM Máy sinh hiển vi

Còn hiệu lực

75029 17008318/HSCBA-HCM 170002770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Mắt kính tráng trì chắn tia X

Còn hiệu lực

75030 17008481/HSCBA-HCM 170002771/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hóa chất xét nghiệm

Còn hiệu lực