STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75041 17008316/HSCBA-HCM 170002737/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Giáp cổ chắn tia X bảo vệ tuyến giáp

Còn hiệu lực

75042 17008315/HSCBA-HCM 170002738/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Nón chắn tia X bảo vệ đầu

Còn hiệu lực

75043 17008311/HSCBA-HCM 170002739/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Tấm chắn tia X bảo vệ bộ phận sinh dục

Còn hiệu lực

75044 17008309/HSCBA-HCM 170002740/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Tấm phủ bàn chắn tia X

Còn hiệu lực

75045 17008313/HSCBA-HCM 170002741/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Váy chắn tia X

Còn hiệu lực

75046 17008321/HSCBA-HCM 170002742/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Phụ kiện chắn tia X cho trẻ em

Còn hiệu lực

75047 17008642/HSCBA-HCM 170002763/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 1. Ống hút nước bọt dùng trong nha khoa. 2. Khẩu trang y tế.

Còn hiệu lực

75048 17008638/HSCBA-HCM 170002764/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Cụm hóa chất rửa dùng cho máy sinh hóa

Còn hiệu lực

75049 17008323/HSCBA-HCM 170002743/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Tấm chắn tia X di động

Còn hiệu lực

75050 17008308/HSCBA-HCM 170002744/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Màng chắn tia X

Còn hiệu lực