STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75051 17008307/HSCBA-HCM 170002745/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Áo chắn tia X

Còn hiệu lực

75052 17008324/HSCBA-HCM 170002746/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SANG THU Găng tay chắn tia X

Còn hiệu lực

75053 17008635/HSCBA-HCM 170002747/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

75054 17008634/HSCBA-HCM 170002748/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Hoá chất và vật tư tiêu hao sử dụng cho máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

75055 17008632/HSCBA-HCM 170002750/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Gel y tế

Còn hiệu lực

75056 17008631/HSCBA-HCM 170002751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Giấy in y tế

Còn hiệu lực

75057 17008633/HSCBA-HCM 170002754/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi hậu môn nhân tạo trẻ em Little Ones One-Piece Transparent Drainable Pouch

Còn hiệu lực

75058 17000408/HSCBA-ĐN 170000010/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM Bàn nâng sử dụng cho giường bệnh

Còn hiệu lực

75059 17000409/HSCBA-ĐN 170000009/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH PLATZ VIỆT NAM Giường y tế điều khiển điện 2 mô tơ

Còn hiệu lực

75060 17008545/HSCBA-HCM 170002760/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Túi tiểu, Capot tiểu

Còn hiệu lực