STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75061 17008546/HSCBA-HCM 170002761/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Dây Garo Dây nối

Còn hiệu lực

75062 17008636/HSCBA-HCM 170002762/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Kim khâu vết thương

Còn hiệu lực

75063 17000002/HSCBMB-TTH 170000002/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM THỪA THIÊN-HUẾ

Còn hiệu lực

75064 17009502/HSCBA-HN 170002713/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ÂU VIỆT Xe đẩy cáng bệnh nhân

Còn hiệu lực

75065 17009503/HSCBA-HN 170002714/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ÂU VIỆT Tủ đầu giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

75066 17009364/HSCBA-HN 170002702/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT Dung dịch NaCl 0,9%

Còn hiệu lực

75067 17009417/HSCBA-HN 170002706/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

75068 17009400/HSCBA-HN 170002707/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ an toàn sinh học cấp III

Còn hiệu lực

75069 17009415/HSCBA-HN 170002708/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Cưa xương cầm tay

Còn hiệu lực

75070 17009421/HSCBA-HN 170002709/PCBA-HN

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Tủ bảo quản dụng cụ

Còn hiệu lực