STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75201 18009739/HSCBA-HN 180000132/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MIẾNG DÁN HẠ SỐT (COOLING GEL SHEET)

Còn hiệu lực

75202 18009740/HSCBA-HN 180000134/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR TÚI HẬU MÔN NHÂN TẠO SOFTOMY (SOFTOMY COLOSTOMY BAG)

Còn hiệu lực

75203 18009738/HSCBA-HN 180000135/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR GẠC PHẪU THUẬT (GAUZE SPONGES)

Còn hiệu lực

75204 18009744/HSCBA-HN 180000136/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BƠM CHO ĂN SỬ DỤNG MỘT LẦN ( DISPOSABLE FEEDING SYRINGE)

Còn hiệu lực

75205 18009737/HSCBA-HN 180000138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH TANA (TANA ACTIVE CARBON MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

75206 18009745/HSCBA-HN 180000139/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR CHỈ NHA KHOA (DENTAL FLOSS)

Còn hiệu lực

75207 17011454/HSCBMB-HN 180000012/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DHK

Còn hiệu lực

75208 17009685/HSCBA-HN 180000125/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đèn cực tím

Còn hiệu lực

75209 17009683/HSCBA-HN 180000126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kìm kẹp mảnh ghép, tổ chức

Còn hiệu lực

75210 17009688/HSCBA-HN 180000127/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống thông thăm dò

Còn hiệu lực