STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75231 18009751/HSCBA-HN 180000105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ luồn ống

Còn hiệu lực

75232 17009727/HSCBA-HN 180000107/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR ỐNG DÂY HÚT DỊCH (NHỚT)/ SUCTION TUBE

Còn hiệu lực

75233 17009724/HSCBA-HN 180000108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR DỤNG CỤ HÚT SỮA TANAKO (TANAKO SYRINGER SHAPE MILKING DEVICE)

Còn hiệu lực

75234 17009719/HSCBA-HN 180000109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BÔNG TẨM CỒN (ALCOHOL SWABS)

Còn hiệu lực

75235 17009722/HSCBA-HN 180000112/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR MỎ VỊT KHÁM PHỤ KHOA (DISPOSABLE VAGINAL SPECULUM)

Còn hiệu lực

75236 17009723/HSCBA-HN 180000113/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR NÚM VỆ SINH MŨI TANA (TANA NOSE CLEANER)

Còn hiệu lực

75237 17009725/HSCBA-HN 180000114/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KẸP RỐN TRẺ SƠ SINH (UMBILICAL CORD CLAMPS)

Còn hiệu lực

75238 17009717/HSCBA-HN 180000119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR QUE ĐÈ LƯỠI GỖ TANA (TANA WOODEN TONGUE DEPRESSOR)

Còn hiệu lực

75239 17009716/HSCBA-HN 180000120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BĂNG DÍNH CÁ NHÂN Y TẾ UGOTANA (UGOTANA MEDICAL ADHESIVE BANDAGE)

Còn hiệu lực

75240 17008841/HSCBMB-HCM 180000014/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLDENLIFE

Còn hiệu lực