STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75301 17009700/HSCBA-HN 180000024/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BỆNH VIỆN C&U VIỆT NAM máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

75302 17008829/HSCBMB-HCM 180000002/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH PHƯƠNG CHI

Còn hiệu lực

75303 17008831/HSCBMB-HCM 180000001/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHÂU Á VĨ ĐẠI

Còn hiệu lực

75304 170000001/HSCBMB-YB 180000001/PCBMB-YB

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN

Còn hiệu lực

75305 17008891/HSCBA-HCM 170002991/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Bộ đồ đón bé chào đơi

Còn hiệu lực

75306 17008888/HSCBA-HCM 170002992/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Xe đẩy dụng cụ đa năng

Còn hiệu lực

75307 17008893/HSCBA-HCM 170002993/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG HỢP TIẾN Trang phục y tế

Còn hiệu lực

75308 17008889/HSCBA-HCM 170002994/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH Xe đẩy y dụng cụ gây mê

Còn hiệu lực

75309 17008865/HSCBA-HCM 170002995/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BÀN CHẢI

Còn hiệu lực

75310 17008870/HSCBA-HCM 170002996/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG GẠC CHỐNG DÍNH VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực