STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
75311 17008865/HSCBA-HCM 170002995/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG BÀN CHẢI

Còn hiệu lực

75312 17008870/HSCBA-HCM 170002996/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH LONG GẠC CHỐNG DÍNH VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

75313 17008881/HSCBA-HCM 170002997/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MINH THÔNG BỘ DỤNG CỤ TIỂU PHẪU

Còn hiệu lực

75314 17008877/HSCBA-HCM 170002998/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT đèn mổ

Còn hiệu lực

75315 17008894/HSCBA-HCM 170002999/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Máy ghế nha khoa

Còn hiệu lực

75316 17008896/HSCBA-HCM 170003000/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bình tạo ẩm oxy

Còn hiệu lực

75317 17008898/HSCBA-HCM 170003001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống nối máy thở (Ống nẫng)

Còn hiệu lực

75318 17008842/HSCBA-HCM 170003002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Gel bôi trơn (Gel KLY)

Còn hiệu lực

75319 17008843/HSCBA-HCM 170003003/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dung dịch nước rửa phim

Còn hiệu lực

75320 17008897/HSCBA-HCM 170003004/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Kim khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực