STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
751 000.00.19.H29-230309-0012 230000276/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC DƯ Chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

752 000.00.19.H29-230307-0023 230000275/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC DƯ Chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

753 000.00.19.H29-230307-0022 230000274/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC DƯ Chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

754 000.00.19.H26-230309-0015 230000545/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Máy phân tích điện não đồ vi tính

Còn hiệu lực

755 000.00.19.H29-230307-0021 230000273/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC DƯ Chỉ thị hóa học

Còn hiệu lực

756 000.00.19.H26-230307-0027 230000418/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Bàn phẫu thuật

Còn hiệu lực

757 000.00.19.H26-230308-0005 230000089/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BKMED

Còn hiệu lực

758 000.00.10.H31-230308-0001 230000009/PCBA-HY

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DPHARM Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực

759 000.00.10.H31-230223-0002 230000001/PCBMB-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SOLA HOA HƯỚNG DƯƠNG - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC SỐ 1

Còn hiệu lực

760 000.00.19.H29-210514-0003 230000272/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Humetron Snoring - Dụng cụ nong mũi

Còn hiệu lực