STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
751 000.00.19.H26-220726-0014 220002636/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Hệ thống dây máy thở y tế

Còn hiệu lực

752 000.00.19.H26-220726-0026 220002635/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Mặt nạ thở gây mê

Còn hiệu lực

753 000.00.19.H26-220726-0031 220002634/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Phin lọc khuẩn dùng trong y tế

Còn hiệu lực

754 000.00.19.H26-220726-0030 220002633/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Phin lọc khuẩn làm ấm làm ẩm dùng trong y tế

Còn hiệu lực

755 000.00.19.H26-220726-0024 220002632/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Mặt nạ thở cho người lớn

Còn hiệu lực

756 000.00.19.H26-220726-0025 220002631/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Mặt nạ khí dung

Còn hiệu lực

757 000.00.19.H26-220726-0019 220002630/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Dây thở oxy gọng mũi

Còn hiệu lực

758 000.00.19.H26-220726-0027 220002629/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Dây máy thở mê y tế

Còn hiệu lực

759 000.00.19.H26-220721-0014 220002628/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP thiết bị vật lý trị liệu (máy siêu âm điều trị, máy điều trị từ trường, máy vi sóng..)

Còn hiệu lực

760 000.00.19.H26-220728-0012 220002627/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG Bộ dây truyền dùng cho bơm tiêm điện

Còn hiệu lực