STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
751 000.00.19.H29-221118-0018 220003744/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Echinococcus-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

752 000.00.19.H29-221118-0015 220003743/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Trichinella-IgG-EIA- BEST

Còn hiệu lực

753 000.00.19.H29-221118-0022 220003742/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Cysticercus-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

754 000.00.19.H26-221117-0026 220003568/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bộ hút dịch di động

Còn hiệu lực

755 000.00.19.H29-221118-0021 220003741/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Ascaris-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

756 000.00.19.H29-221118-0016 220003740/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Toxocara-IgG-EIA-BEST

Còn hiệu lực

757 000.00.19.H29-221117-0004 220000080/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT ĐÔNG Y LÂM BẢO Cồn xoa bóp Thập Tam Thái Bảo

Còn hiệu lực

758 000.00.19.H26-221118-0029 220003567/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Kim sinh thiết chân không vú các loại, các cỡ

Còn hiệu lực

759 000.00.19.H29-220919-0051 220003739/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

760 000.00.19.H29-220919-0049 220003738/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực