STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
751 000.00.07.H27-240523-0003 240000002/PCBB-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

752 000.00.19.H29-240408-0002 240001098/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng hGH

Còn hiệu lực

753 000.00.19.H29-240524-0005 240000808/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Băng trong vô trùng y tế

Còn hiệu lực

754 000.00.19.H29-240524-0003 240000807/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIÊN NIÊN Băng chỉ thị nhiệt

Còn hiệu lực

755 000.00.19.H26-240518-0010 240001270/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH WOWOOPS Hệ thống tay khoan điện nha khoa

Còn hiệu lực

756 000.00.19.H29-240523-0007 240001097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BPHARM Máy tạo oxy

Còn hiệu lực

757 000.00.19.H29-240521-0023 240001096/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Trợ cụ dùng cho phẫu thuật

Còn hiệu lực

758 000.00.19.H29-240520-0008 240001095/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Bộ dẫn lưu đa chức năng

Còn hiệu lực

759 000.00.17.H07-240527-0002 240000006/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1808

Còn hiệu lực

760 000.00.17.H07-240527-0001 240000005/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1789

Còn hiệu lực