STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
761 000.00.19.H29-220919-0048 220003737/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

762 000.00.19.H29-220919-0047 220003736/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

763 000.00.19.H29-220919-0046 220003735/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

764 000.00.19.H29-220919-0045 220003734/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

765 000.00.19.H29-220919-0050 220003733/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

766 000.00.19.H29-221118-0014 220003732/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Ống thông máu đông động mạch

Còn hiệu lực

767 000.00.19.H29-221117-0011 220003731/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Catheter động mạch

Còn hiệu lực

768 000.00.19.H29-221117-0009 220003730/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Catheter tĩnh mạch trung tâm

Còn hiệu lực

769 000.00.19.H29-221118-0017 220003729/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Kim lấy máu

Còn hiệu lực

770 000.00.19.H29-221116-0005 220003728/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GENE SOLUTIONS LAB Bộ kit G4500 - phục vụ phát hiện bất thường di truyền do đột biến gen

Còn hiệu lực