STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
761 000.00.16.H25-231120-0001 230000005/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH AIR WATER VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM Khí Oxy

Còn hiệu lực

762 000.00.19.H17-231120-0002 230000053/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Khăn đắp phẫu thuật

Còn hiệu lực

763 000.00.19.H17-231116-0001 230000052/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Gạc cầu

Còn hiệu lực

764 000.00.19.H17-231120-0001 230000051/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Bông gạc đắp vết thương

Còn hiệu lực

765 000.00.16.H05-231110-0001 230000056/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Ống nghiệm lấy mẫu Cell-Free DNA AMPULAB

Còn hiệu lực

766 000.00.19.H29-231114-0019 230002588/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Ống dẫn lưu đường mật bằng nhựa

Còn hiệu lực

767 000.00.19.H29-231118-0003 230002587/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM Kem điều trị tràm

Còn hiệu lực

768 000.00.16.H23-231115-0001 230000014/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI MINATO

Còn hiệu lực

769 000.00.19.H26-231120-0029 230002335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

770 000.00.19.H26-231120-0022 230002334/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ Bàn khám tai mũi họng

Còn hiệu lực