STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
761 17000605/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300117ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Gel làm mềm vết thương và loại bỏ biofilm

Còn hiệu lực

762 17004848/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300116ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dung dịch khử khuẩn máy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

763 000.00.04.G18-220209-0015 2300115ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Dụng cụ mở đường vào mạch máu

Còn hiệu lực

764 000.00.04.G18-220325-0017 2300114ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ liên thất và ống động mạch

Còn hiệu lực

765 000.00.04.G18-220701-0032 2300113ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Dụng cụ đóng mạch máu

Còn hiệu lực

766 17003073/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300112ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ cắt khâu nối trong mổ mở và băng ghim

Còn hiệu lực

767 17003072/ĐKLH-BYT-TB-CT 2300111ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Dụng cụ cắt khâu nối tự động trong nội soi và băng ghim

Còn hiệu lực

768 000.00.04.G18-220324-0041 2300110ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Dù đóng lỗ thông liên nhĩ

Còn hiệu lực

769 000.00.04.G18-220406-0007 2300109ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Dây dẫn đường dùng trong can thiệp dưới da

Còn hiệu lực

770 000.00.16.H11-230112-0001 230000002/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1018

Còn hiệu lực