STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
77261 17007413/HSCBA-HN 170000836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Dụng cụ phẫu thuật dùng nhiều lần thuộc họ kéo

Còn hiệu lực

77262 17007418/HSCBA-HN 170000837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ bóc tách mô mềm, tổ chức dung phẫu thuật nhiều lần

Còn hiệu lực

77263 17007412/HSCBA-HN 170000838/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Họ dụng cụ dẫn hướng khoan & khoan phẫu thuật, dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

77264 17007332/HSCBA-HN 170000839/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh nhân quay tay, hai chức năng kèm bàn ăn, đệm và cọc truyền, dòng Fowler

Còn hiệu lực

77265 17011100/HSCBMB-HN 170000841/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

77266 17007522/HSCBA-HN 170000840/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÁI AN Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

77267 17007479/HSCBA-HN 170000847/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ lấy gân

Còn hiệu lực

77268 17007482/HSCBA-HN 170000848/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Que thăm phần mềm trong nội soi

Còn hiệu lực

77269 17007475/HSCBA-HN 170000849/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ định vị lồi cầu

Còn hiệu lực

77270 17007476/HSCBA-HN 170000850/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Thước đo gân

Còn hiệu lực