STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
77311 17006554/HSCBA-HCM 170000862/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

77312 17006549/HSCBA-HCM 170000863/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Máy rửa Elisa

Còn hiệu lực

77313 17006556/HSCBA-HCM 170000864/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

77314 17006551/HSCBA-HCM 170000865/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Máy đọc Elisa

Còn hiệu lực

77315 17006523/HSCBA-HCM 170000866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

77316 17006524/HSCBA-HCM 170000867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Máy lắc tiểu cầu

Còn hiệu lực

77317 17006585/HSCBA-HCM 170000868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI PHIM X-QUANG DÙNG TRONG Y TẾ (DẠNG PHIM NHIỆT KHÔ)

Còn hiệu lực

77318 17006508/HSCBA-HCM 170000871/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HCP HEALTHCARE ASIA PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng gạc vô trùng dùng cho các vết bỏng và vết thương bề mặt

Còn hiệu lực

77319 17003204/HSCBSX-HCM 170000033/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THÁI BÌNH DƯƠNG Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

77320 17007355/HSCBA-HN 170000851/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Bộ Ống lấy mẫu máu áp lực âm

Còn hiệu lực