STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
77611 17006389/HSCBA-HCM 170000720/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Que thử nước tiểu

Còn hiệu lực

77612 17006385/HSCBA-HCM 170000721/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

77613 17006393/HSCBA-HCM 170000722/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Vật liệu lấy dấu răng Alginates

Còn hiệu lực

77614 17006394/HSCBA-HCM 170000723/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Vật liệu lấy dấu răng silicones

Còn hiệu lực

77615 17008518/HSCBMB-HCM 170000316/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ

Còn hiệu lực

77616 17006375/HSCBA-HCM 170000724/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT giường sơ sinh

Còn hiệu lực

77617 17006318/HSCBA-HCM 170000725/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG Găng tay khám bệnh không tiệt trùng các cỡ

Còn hiệu lực

77618 17008513/HSCBMB-HCM 170000317/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ÁNH DƯƠNG

Còn hiệu lực

77619 17006395/HSCBA-HCM 170000726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Chi tiết theo phụ lục

Còn hiệu lực

77620 17008521/HSCBMB-HCM 170000318/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN

Còn hiệu lực