STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
77691 17007217/HSCBA-HN 170000659/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Chạc ba tiêm có dây nối

Còn hiệu lực

77692 170007102/HSCBA-HN 170000660/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

77693 17007210/HSCBA-HN 170000661/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Dây truyền dịch có bầu pha thuốc

Còn hiệu lực

77694 17007216/HSCBA-HN 170000664/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Chạc ba tiêm không dây nối

Còn hiệu lực

77695 17011018/HSCBMB-HN 170000798/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VITHACOM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

77696 170006617/HSCBA-HN 170000665/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

77697 170006618/HSCBA-HN 170000666/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

77698 170006620/HSCBA-HN 170000669/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

77699 170006621/HSCBA-HN 170000670/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

77700 170006916/HSCBA-HN 170000672/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ILIFE Dung dịch làm ẩm nhãn khoa

Còn hiệu lực