STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
771 000.00.17.H07-240527-0001 240000005/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1789

Còn hiệu lực

772 000.00.19.H29-240521-0019 240000188/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1817

Còn hiệu lực

773 000.00.19.H29-240524-0022 240000187/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1818

Còn hiệu lực

774 000.00.17.H39-240527-0002 240000018/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Bộ hóa chất xét nghiệm định tính DNA Shigella

Còn hiệu lực

775 000.00.17.H39-240527-0001 240000017/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT- CHI NHÁNH LONG HẬU Bộ hóa chất xét nghiệm định tính DNA Listeria monocytogenes

Còn hiệu lực

776 000.00.19.H29-240523-0006 240000806/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Máy đo khúc xạ và đo chiều dài trục nhãn cầu

Còn hiệu lực

777 000.00.19.H29-240522-0026 240000805/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CONTEX VIỆT NAM Phim X-quang

Còn hiệu lực

778 000.00.19.H29-240523-0002 240000186/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH PHÚ AN

Còn hiệu lực

779 000.00.19.H29-240523-0004 240000185/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VINH HƯNG

Còn hiệu lực

780 000.00.19.H26-240529-0007 240001269/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Bộ xét nghiệm định tính kháng thể H.Pylori

Còn hiệu lực