STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79071 17007683/HSCBA-HN 170001117/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Họ hóa chất dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

79072 17011170/HSCBMB-HN 170000923/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN LẠNH VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TÂN THANH

Còn hiệu lực

79073 17000401/HSCBMB-TB 170000004/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79074 17000001/HSCBSX-TB 170000001/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Máy sắc thuốc

Còn hiệu lực

79075 17007676/HSCBA-HN 170001079/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

79076 17007696/HSCBA-HN 170001080/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Tai nghe huyết áp

Còn hiệu lực

79077 17007698/HSCBA-HN 170001081/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Huyết áp thuỷ ngân

Còn hiệu lực

79078 17011135/HSCBMB-HN 170000920/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TCT

Còn hiệu lực

79079 17007677/HSCBA-HN 170001083/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM VẬT TƯ Y TẾ BÌNH MINH Dụng cụ y tế phẫu thuật chuyên khoa

Còn hiệu lực

79080 17007665/HSCBA-HN 170001084/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay định vị đầu gần

Còn hiệu lực