STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79081 17007698/HSCBA-HN 170001081/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Huyết áp thuỷ ngân

Còn hiệu lực

79082 17011135/HSCBMB-HN 170000920/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TCT

Còn hiệu lực

79083 17007677/HSCBA-HN 170001083/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TM VẬT TƯ Y TẾ BÌNH MINH Dụng cụ y tế phẫu thuật chuyên khoa

Còn hiệu lực

79084 17007665/HSCBA-HN 170001084/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay định vị đầu gần

Còn hiệu lực

79085 17007724/HSCBA-HN 170001087/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Kính hiển vi phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

79086 17007729/HSCBA-HN 170001088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

79087 17007697/HSCBA-HN 170001089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO ĐÈN KHÁM

Còn hiệu lực

79088 17007699/HSCBA-HN 170001090/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG

Còn hiệu lực

79089 17007693/HSCBA-HN 170001091/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO BÀN MỔ

Còn hiệu lực

79090 17007695/HSCBA-HN 170001092/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TIN HỌC Y TẾ MITECO BÀN KHÁM SẢN

Còn hiệu lực