STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79341 170010102/HSCBMB-HN 170000729/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC

Còn hiệu lực

79342 170009807/HSCBMB-HN 170000730/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HÀ THÀNH

Còn hiệu lực

79343 170010010/HSCBMB-HN 170000732/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN

Còn hiệu lực

79344 170006307/HSCBA-HN 170000479/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA MÁY ĐO HUYẾT ÁP CƠ (ĐỒNG HỒ)

Còn hiệu lực

79345 170010301/HSCBMB-HN 170000734/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN

Còn hiệu lực

79346 170010013/HSCBMB-HN 170000733/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THANH BÌNH

Còn hiệu lực

79347 170008815/HSCBMB-HN 170000737/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CHUẨN VIETTROMED

Còn hiệu lực

79348 170006319/HSCBA-HN 170000481/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Gói muối rửa mũi ENTClear Packets

Còn hiệu lực

79349 170007803/HSCBMB-HN 170000736/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THIÊN TÂM

Còn hiệu lực

79350 170009221/HSCBMB-HN 170000735/PCBMB-HN

CỬA HÀNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH

Còn hiệu lực