STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79361 170005818/HSCBA-HN 170000567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH Máy trợ thính đeo vành tai

Còn hiệu lực

79362 170005817/HSCBA-HN 170000568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH Máy trợ thính có dây

Còn hiệu lực

79363 170006506/HSCBA-HN 170000569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Cán dao mổ

Còn hiệu lực

79364 170006504/HSCBA-HN 170000570/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Khay hình quả thận

Còn hiệu lực

79365 170006402/HSCBA-HN 170000571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Kẹp phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

79366 170006508/HSCBA-HN 170000572/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Banh tổ chức

Còn hiệu lực

79367 170006505/HSCBA-HN 170000573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Hộp đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

79368 170006347/HSCBA-HN 170000574/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Kéo phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

79369 170006404/HSCBA-HN 170000575/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bộ đặt nội khí quản (bao gồm: cán đèn; lưỡi đèn; hộp đựng)

Còn hiệu lực

79370 170006507/HSCBA-HN 170000576/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bát đựng dung dịch

Còn hiệu lực