STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79381 170006503/HSCBA-HN 170000577/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Dụng cụ nạo hai đầu

Còn hiệu lực

79382 170006019/HSCBA-HN 170000578/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Ống nghiệm lấy máu chân không Ampulab™ K3EDTA

Còn hiệu lực

79383 170006521/HSCBA-HN 170000579/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

79384 170006519/HSCBA-HN 170000580/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

79385 170006524/HSCBA-HN 170000581/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

79386 170006551/HSCBA-HN 170000583/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy rửa khay vi thể và phụ kiện

Còn hiệu lực

79387 170006530/HSCBA-HN 170000585/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO NGỌC MỸ Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

79388 170006549/HSCBA-HN 170000586/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT IME Cáng vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

79389 170006511/HSCBA-HN 170000587/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Panh dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

79390 170006512/HSCBA-HN 170000588/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Kéo dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực