STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79411 170006348/HSCBA-HN 170000551/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM PHẦN MỀM KẾT NỐI THIẾT BỊ Y TẾ TOMES

Còn hiệu lực

79412 170006510/HSCBA-HN 170000553/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

79413 170010311/HSCBMB-HN 170000751/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG

Còn hiệu lực

79414 170010208/HSCBMB-HN 170000750/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HÂN

Còn hiệu lực

79415 170008104/HSCBMB-HCM 170000310/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIỆT Y

Còn hiệu lực

79416 170007808/HSCBMB-HCM 170000309/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LIÊN HỢP

Còn hiệu lực

79417 17008507/HSCBMB-HCM 170000308/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SÀI GÒN

Còn hiệu lực

79418 17008510/HSCBMB-HCM 170000307/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT Y TẾ B.T.S

Còn hiệu lực

79419 170008204/HSCBMB-HCM 170000305/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUỲNH NGỌC

Còn hiệu lực

79420 170005707/HSCBMB-HCM 170000302/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG

Còn hiệu lực