STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79461 170006625/HSCBA-HN 170000696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Mycobacteria Genomic DNA Kit

Còn hiệu lực

79462 170006627/HSCBA-HN 170000697/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ Dx Viral DNA Kit

Còn hiệu lực

79463 170006603/HSCBA-HN 170000698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Máy chụp huỳnh quang đáy mắt

Còn hiệu lực

79464 170006622/HSCBA-HN 170000699/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH ExiPrep™ 16Dx

Còn hiệu lực

79465 17006347/HSCBA-HCM 170000687/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Giấy lấy dấu răng dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

79466 17006309/HSCBA-HCM 170000696/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

79467 17006307/HSCBA-HCM 170000697/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

79468 17006317/HSCBA-HCM 170000698/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG SẢN XUẤT TÂN HƯNG THỊNH Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

79469 17006370/HSCBA-HCM 170000705/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew MELOLIN absorbent dressing

Còn hiệu lực

79470 17006380/HSCBA-HCM 170000706/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dụng cụ, vật liệu sử dụng trong nội nha

Còn hiệu lực