STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79471 170005905/HSCBA-HCM 170000634/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG Màn tăng độ nét phim X-quang (Grids)

Còn hiệu lực

79472 170005903/HSCBA-HCM 170000635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy tách chiết và Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực

79473 170006012/HSCBA-HCM 170000637/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Smith & Nephew IV 3000

Còn hiệu lực

79474 170005715/HSCBA-HCM 170000638/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Dụng cụ phết tế bào nhúng dịch Clearprep

Còn hiệu lực

79475 170003002/HSCBPL-BYT 170000082/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN

Còn hiệu lực

79476 170003803/HSCBPL-BYT 170000081/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN

Còn hiệu lực

79477 170003705/HSCBPL-BYT 170000080/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH

Còn hiệu lực

79478 170004902/HSCBPL-BYT 170000079/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC

Còn hiệu lực

79479 170004504/HSCBPL-BYT 170000078/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HNK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79480 170008009/HSCBMB-HN 170000741/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PLASMA

Còn hiệu lực