STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79531 170006022/HSCBA-HN 170000564/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Ống nghiệm lấy máu chân không Ampulab™ Plasma - Sodium heparin

Còn hiệu lực

79532 170006017/HSCBA-HN 170000565/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Ống nghiệm lấy máu chân không Ampulab™ Glucose

Còn hiệu lực

79533 170005819/HSCBA-HN 170000566/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH Máy trợ thính không dây

Còn hiệu lực

79534 170005818/HSCBA-HN 170000567/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH Máy trợ thính đeo vành tai

Còn hiệu lực

79535 170005817/HSCBA-HN 170000568/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH Máy trợ thính có dây

Còn hiệu lực

79536 170006506/HSCBA-HN 170000569/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Cán dao mổ

Còn hiệu lực

79537 170006504/HSCBA-HN 170000570/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Khay hình quả thận

Còn hiệu lực

79538 170006402/HSCBA-HN 170000571/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Kẹp phẫu thuật các loại

Còn hiệu lực

79539 170006508/HSCBA-HN 170000572/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Banh tổ chức

Còn hiệu lực

79540 170006505/HSCBA-HN 170000573/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Hộp đựng dụng cụ

Còn hiệu lực