STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79561 170000201/HSCBMB-NB 170000002/PCBMB-NB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

79562 170000301/HSCBMB-TB 170000003/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẨN SAO MAI

Còn hiệu lực

79563 170006339/HSCBA-HN 170000543/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây nịt bụng dùng cho hậu môn nhân tạo

Còn hiệu lực

79564 170006606/HSCBA-HN 170000508/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Máy phân tích huyết học Mythic 22 và hóa chất

Còn hiệu lực

79565 170006605/HSCBA-HN 170000509/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VIỆT BA Máy phân tích huyết học Mythic 18 và hóa chất

Còn hiệu lực

79566 170006648/HSCBA-HN 170000510/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

79567 170006801/HSCBA-HN 170000515/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ đầu bắt vít

Còn hiệu lực

79568 170006653/HSCBA-HN 170000516/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Khay dụng cụ

Còn hiệu lực

79569 170006701/HSCBA-HN 170000518/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ banh kẹp

Còn hiệu lực

79570 170006804/HSCBA-HN 170000519/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ đo chiều dài

Còn hiệu lực