STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79591 170005607/HSCBA-HCM 170000528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC KIM ĐÔ Băng bột bó

Còn hiệu lực

79592 170005709/HSCBA-HCM 170000568/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng dạng cuộn dẹp

Còn hiệu lực

79593 170005726/HSCBA-HCM 170000570/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Dây đeo tay cho bệnh nhân

Còn hiệu lực

79594 170005729/HSCBA-HCM 170000572/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Tấm trải tiệt trùng

Còn hiệu lực

79595 170005727/HSCBA-HCM 170000573/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Túi đựng dụng cụ hấp tiệt trùng dạng cuộn phồng

Còn hiệu lực

79596 170005730/HSCBA-HCM 170000574/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Túi đựng nước tiểu

Còn hiệu lực

79597 170005728/HSCBA-HCM 170000575/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Ống thông tiểu 2 nhánh

Còn hiệu lực

79598 170005508/HSCBA-HCM 170000576/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

79599 170005601/HSCBA-HCM 170000577/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Điện cực loại dùng 1 lần

Còn hiệu lực

79600 170005713/HSCBA-HCM 170000578/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Bàn mổ

Còn hiệu lực