STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79651 17008527/HSCBMB-HCM 170000330/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMEDCO

Còn hiệu lực

79652 17008531/HSCBMB-HCM 170000329/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO CHÂU

Còn hiệu lực

79653 17008526/HSCBMB-HCM 170000328/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU THỜI ĐẠI MỚI

Còn hiệu lực

79654 170008605/HSCBMB-HN 170000800/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

79655 170006545/HSCBA-HN 170000709/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hệ thống xử lý mẫu tự động

Còn hiệu lực

79656 17007377/HSCBA-HN 170000710/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học CELL-DYN

Còn hiệu lực

79657 17007378/HSCBA-HN 170000711/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm Architect

Còn hiệu lực

79658 17007244/HSCBA-HN 170000712/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Tay định vị đầu xa (định vị trung tâm)

Còn hiệu lực

79659 17007246/HSCBA-HN 170000713/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Vít điều chỉnh

Còn hiệu lực

79660 17007240/HSCBA-HN 170000714/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ doa lỗ đinh

Còn hiệu lực