STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
791 000.00.19.H26-240521-0025 240001264/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 11 chỉ số sinh hóa

Còn hiệu lực

792 000.00.19.H26-240521-0017 240001263/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein tổng số

Còn hiệu lực

793 000.00.19.H26-240520-0008 240001262/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ NHẬT MINH Hệ thống IVD xét nghiệm định lượng các thông số điện giải: Potassium, Sodium, Chloride, Calcium, pH

Còn hiệu lực

794 000.00.19.H26-240523-0016 240001261/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hóa chất dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử

Còn hiệu lực

795 000.00.19.H26-240524-0002 240001006/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Dung dịch bảo trì hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

796 000.00.19.H26-240523-0027 240001260/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

797 000.00.19.H26-240524-0037 240001259/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO DNA+

Còn hiệu lực

798 000.00.19.H26-240524-0034 240001258/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH DUNG DỊCH ĐIỀU TRỊ DA INFINI PREMIUM MESO ACNE CURE

Còn hiệu lực

799 000.00.19.H26-240522-0005 240000970/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO XỊT MUỐI BIỂN SÂU

Còn hiệu lực

800 000.00.19.H26-240522-0008 240000971/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO XỊT HỌNG

Còn hiệu lực