STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
791 000.00.19.H26-220726-0036 220002279/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy ly tâm

Còn hiệu lực

792 000.00.19.H26-220722-0003 220002278/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TBYT HÀ THANH NƯỚC MUỐI SINH LÝ

Còn hiệu lực

793 000.00.19.H26-220722-0004 220002277/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ TBYT HÀ THANH Cồn y tế

Còn hiệu lực

794 000.00.19.H26-220721-0011 220002276/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chứa chất chống đông K2EDTA

Còn hiệu lực

795 000.00.19.H26-220721-0015 220002275/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chứa chất kích hoạt đông máu

Còn hiệu lực

796 000.00.19.H26-220721-0012 220002272/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống lấy máu chứa chất chống đông Lithium Heparin

Còn hiệu lực

797 000.00.19.H26-220721-0016 220002273/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Giá đỡ ống chân không

Còn hiệu lực

798 000.00.19.H26-220721-0017 220002274/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cốc lấy mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực

799 000.00.19.H26-220726-0021 220002271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Khung tập đi

Còn hiệu lực

800 000.00.19.H26-220726-0020 220002270/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Nạng y tế

Còn hiệu lực