STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
791 000.00.19.H26-231115-0021 230003058/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

792 000.00.19.H26-231115-0023 230003057/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

793 000.00.19.H26-231115-0020 230002304/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

794 000.00.19.H26-231115-0010 230003056/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH Hệ thống máy cưa xương ức

Còn hiệu lực

795 000.00.19.H29-231113-0015 230002558/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Kim sinh thiết nguyên lõi

Còn hiệu lực

796 000.00.19.H29-231113-0019 230002557/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

797 000.00.19.H26-231115-0019 230002303/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA Tăm chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

798 000.00.19.H29-231113-0020 230002556/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ PT Ống thông động mạch

Còn hiệu lực

799 000.00.19.H26-231115-0017 230003055/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÔNG NGHỆ THỊNH VƯỢNG Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương

Còn hiệu lực

800 000.00.19.H26-231115-0015 230003054/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Tấm thu nhận ảnh dùng cho máy X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực