STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
791 000.00.19.H26-230112-0003 230000448/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy điện xung trị liệu

Còn hiệu lực

792 000.00.19.H26-230111-0014 230000447/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN Máy giao thoa trị liệu

Còn hiệu lực

793 000.00.19.H26-230301-0001 230000446/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Máy ghế răng

Còn hiệu lực

794 000.00.19.H26-230301-0003 230000064/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIDL

Còn hiệu lực

795 000.00.19.H26-230222-0097 230000445/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM Cụm IVD Khả năng sinh sản/ Hormone thai kỳ/ Protein: hCG, LH, FSH, AMH

Còn hiệu lực

796 000.00.19.H26-230228-0024 230000444/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Xịt sinh lý nam

Còn hiệu lực

797 000.00.19.H26-230228-0010 230000443/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Khay thử xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis

Còn hiệu lực

798 000.00.19.H26-230223-0006 230000442/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy phân tích tốc độ máu lắng tự động

Còn hiệu lực

799 000.00.19.H26-230224-0035 230000340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động

Còn hiệu lực

800 000.00.19.H26-230224-0037 230000339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Máy chiếu biểu đồ thử thị lực

Còn hiệu lực