STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80661 170005410/HSCBA-HN 170000281/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Camera và phụ kiện

Còn hiệu lực

80662 170005241/HSCBA-HN 170000285/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

80663 170005411/HSCBA-HN 170000286/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC Nguồn sáng và phụ kiện

Còn hiệu lực

80664 170004114/HSCBA-HN 170000288/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc

Còn hiệu lực

80665 170005304/HSCBA-HN 170000290/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

80666 170005417/HSCBA-HN 170000293/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG máy đo khúc xạ tự động

Còn hiệu lực

80667 170005416/HSCBA-HN 170000294/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim chụp X-quang khô

Còn hiệu lực

80668 170005414/HSCBA-HN 170000295/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Máy in phim khô bằng laser

Còn hiệu lực

80669 170001901/HSCBA-HN 170000296/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đèn đọc phim X-quang

Còn hiệu lực

80670 170005243/HSCBA-HN 170000297/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG Hóa chất chẩn đoán, chất thử, chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực