STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80761 170007107/HSCBMB-HN 170000513/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR

Còn hiệu lực

80762 170007510/HSCBMB-HN 170000514/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU

Còn hiệu lực

80763 170007512/HSCBMB-HN 170000515/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÍ NGUYỄN

Còn hiệu lực

80764 170007509/HSCBMB-HN 170000516/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI HOÀNG GIA

Còn hiệu lực

80765 170007708/HSCBMB-HN 170000517/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NGUYỄN PHƯỚC

Còn hiệu lực

80766 170004505/HSCBSX-HN 170000011/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ

Còn hiệu lực

80767 170006903/HSCBMB-HN 170000518/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG

Còn hiệu lực

80768 170007704/HSCBMB-HN 170000519/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA

Còn hiệu lực

80769 170007706/HSCBMB-HN 170000520/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁP

Còn hiệu lực

80770 170000001/HSCBMB-NĐ 170000002/PCBMB-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THANH HIỀN

Còn hiệu lực