STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
80981 170006515/HSCBMB-HN 170000450/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG

Còn hiệu lực

80982 170004409/HSCBMB-HN 170000449/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG

Còn hiệu lực

80983 170004805/HSCBMB-HN 170000448/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM MINH QUÂN

Còn hiệu lực

80984 170004409/HSCBMB-HCM 170000110/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH

Còn hiệu lực

80985 170004407/HSCBMB-HCM 170000112/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT

Còn hiệu lực

80986 170004408/HSCBMB-HCM 170000113/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ BẢO HỘ - Y TẾ BẢO KHOA

Còn hiệu lực

80987 170004406/HSCBMB-HCM 170000114/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Còn hiệu lực

80988 170004405/HSCBMB-HCM 170000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG

Còn hiệu lực

80989 170002107/HSCBA-HCM 170000028/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Hệ thống máy đọc và rửa vi phiến (microplate) bán tự động

Còn hiệu lực

80990 170003106/HSCBA-HN 170000019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Mặt nạ cố định đầu-vai ngực

Còn hiệu lực