STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
801 000.00.19.H29-221116-0001 220002389/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH EKA GLOBAL Khăn hạ sốt

Còn hiệu lực

802 000.00.04.G18-221119-0007 220003429/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi tá tràng

Còn hiệu lực

803 000.00.04.G18-220421-0005 22001057CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỆT MAY NAM DƯƠNG Bộ trang phục phòng, chống dịch ( Disposable Coveralls)

Còn hiệu lực

804 000.00.04.G18-220923-0009 22001056CFS/BYT-TB-CT

CHI NHÁNH ĐẤT ĐỎ - CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI HOÀN QUỐC TẾ Găng tay y tế Nitrile không tiệt trùng, không bột (Non-sterile power-free nitrile examination gloves)

Còn hiệu lực

805 000.00.04.G18-210817-0010 22001055CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Nitrile không bột (Nitrile Powder – Free Gloves)

Còn hiệu lực

806 000.00.04.G18-210817-0009 22001054CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Nitrile không bột (Nitrile Powder – Free Gloves)

Còn hiệu lực

807 000.00.04.G18-210817-0006 22001053CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Nitrile không bột (Nitrile Powder – Free Gloves)

Còn hiệu lực

808 000.00.04.G18-210817-0008 22001052CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI Găng tay y tế Nitrile không bột/ Nitrile Powder – Free Gloves

Còn hiệu lực

809 000.00.04.G18-220321-0014 22001051CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH UNICO GLOBAL VN ÁO CHOÀNG PHẪU THUẬT/Surgical gown

Còn hiệu lực

810 000.00.04.G18-211115-0005 22001050CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HEALTHY BEAUTY Khẩu Trang Y Tế 4 Lớp HB Medical Mask/ HB Medical Mask 4 Layers - Medical Face Mask

Còn hiệu lực