STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
801 000.00.04.G18-240326-0006 240000045/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng T3 tổng số, T4 tổng số, TSH, T3 hấp thụ

Còn hiệu lực

802 000.00.19.H26-240325-0002 240000646/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN OPTIMAL MEDTECH SOLUTION Kim chạy thận nhân tạo sử dụng một lần

Còn hiệu lực

803 000.00.18.H24-240319-0002 240000005/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BÁCH THẢO DƯỢC Cao xoa bóp

Còn hiệu lực

804 000.00.18.H24-240319-0001 240000004/PCBA-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY BÁCH THẢO DƯỢC Cao xoa bóp

Còn hiệu lực

805 000.00.19.H29-240319-0016 240000469/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Máy quét dấu hàm

Còn hiệu lực

806 000.00.04.G18-240320-0008 240000044/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ethanol

Còn hiệu lực

807 000.00.18.H57-240103-0002 240000013/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DN.PLUS Xịt Họng

Còn hiệu lực

808 000.00.18.H57-240103-0003 240000012/PCBA-TTH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU DN.PLUS Xịt Họng

Còn hiệu lực

809 000.00.18.H57-231129-0001 240000004/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MIỀN TRUNG

Còn hiệu lực

810 000.00.18.H57-230914-0001 240000003/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH MEDLATEC THỪA THIÊN - HUẾ

Còn hiệu lực