STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
801 000.00.19.H29-230301-0032 230000220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Bộ kính thử thị lực

Còn hiệu lực

802 000.00.19.H29-230301-0030 230000219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Màn hình hiển thị bảng kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

803 000.00.19.H29-230301-0029 230000218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Máy chiếu hiển thị bảng kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

804 000.00.19.H29-230301-0026 230000217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Máy kiểm tra thị lực

Còn hiệu lực

805 000.00.19.H29-230301-0024 230000216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Thiết bị đo nhãn áp

Còn hiệu lực

806 000.00.19.H29-230301-0020 230000215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Bộ mặt nạ kiểm tra thị lực tự động

Còn hiệu lực

807 000.00.19.H29-230228-0023 230000214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI ESSILOR VIỆT NAM Tròng kính nhựa (Optical Lenses Plastics)

Còn hiệu lực

808 000.00.19.H29-230302-0009 230000213/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ ESSILOR VIỆT NAM Mặt nạ kiểm tra thị lực tự động

Còn hiệu lực

809 000.00.19.H26-221104-0032 230000345/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực

810 000.00.19.H26-221104-0030 230000344/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG IVD là dung dịch rửa

Còn hiệu lực