STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81021 170002510/HSCBA-HCM 170000069/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Cây vặn chốt

Còn hiệu lực

81022 170002426/HSCBA-HCM 170000070/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Ống đút thức ăn

Còn hiệu lực

81023 170004801/HSCBMB-HCM 170000125/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO LTQ

Còn hiệu lực

81024 170002502/HSCBA-HCM 170000044/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Bộ phim X-quang và nước rửa phim

Còn hiệu lực

81025 170001702/HSCBA-HCM 170000043/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81026 170006801/HSCBMB-HN 170000474/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM

Còn hiệu lực

81027 170006808/HSCBMB-HN 170000475/PCBMB-HN

CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT VIỆT

Còn hiệu lực

81028 170006901/HSCBMB-HN 170000476/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÁT

Còn hiệu lực

81029 170003201/HSCBA-HN 170000027/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH T3 VIỆT NAM Đai (Nẹp) kéo giãn điều trị đau lưng, cổ, gối

Còn hiệu lực

81030 170007002/HSCBMB-HN 170000477/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực