STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
831 000.00.19.H26-230224-0023 230000338/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Kính hiển vi soi thẳng

Còn hiệu lực

832 000.00.19.H26-230301-0014 230000337/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC FGK Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

833 000.00.19.H26-230301-0020 230000336/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Nút chặn kim luồn

Còn hiệu lực

834 000.00.19.H26-230301-0019 230000335/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MKMED VIỆT NAM Nhíp phẫu tích vi phẫu

Còn hiệu lực

835 000.00.19.H26-230223-0025 230000441/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NAM LONG Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

836 000.00.19.H26-230203-0022 230000440/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

837 000.00.19.H26-230203-0021 230000439/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid lactic

Còn hiệu lực

838 000.00.19.H26-230131-0025 230000438/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Holotranscobalamin (chất đánh dấu cho sự thiếu hụt vitamin B12)

Còn hiệu lực

839 000.00.19.H26-230131-0024 230000437/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Holotranscobalamin

Còn hiệu lực

840 000.00.19.H26-230227-0019 230000436/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Kim tiêm dưới da vô trùng dùng một lần

Còn hiệu lực