STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
831 000.00.19.H26-240527-0026 240001017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Kính hiển vi đảo ngược kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

832 000.00.19.H26-240527-0028 240001284/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Máy đo huyết áp điện tử

Còn hiệu lực

833 000.00.19.H26-240520-0014 240000169/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FUTURE MED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

834 000.00.12.H19-240517-0003 240000013/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1785

Còn hiệu lực

835 000.00.12.H19-240517-0002 240000012/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1762

Còn hiệu lực

836 000.00.12.H19-240517-0001 240000011/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1754

Còn hiệu lực

837 000.00.19.H29-240527-0002 240001114/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HÓA SINH ÂU VIỆT Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

838 000.00.19.H29-240529-0025 240001113/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Máy sưởi ấm bệnh nhân

Còn hiệu lực

839 000.00.19.H29-240530-0016 240000829/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

840 000.00.19.H29-240530-0017 240000828/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC TRƯỜNG SƠN DẦU DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực