STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
831 000.00.19.H29-231101-0016 230000052/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên

Còn hiệu lực

832 000.00.19.H29-230605-0015 230002578/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

833 000.00.19.H29-231113-0003 230001671/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG

Còn hiệu lực

834 000.00.19.H29-231115-0019 230002577/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Khăn lau khử trùng bề mặt trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

835 000.00.19.H29-231115-0020 230002576/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Dung dịch khử trùng và làm sạch trang thiết bị y tế

Còn hiệu lực

836 000.00.19.H29-230909-0012 230002575/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Liệu pháp Oxy hồi sinh tế bào nhanh lành thương NATROX

Còn hiệu lực

837 000.00.19.H29-231018-0003 230002574/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH MÁY ĐO ĐỘ VÀNG DA

Còn hiệu lực

838 000.00.19.H29-231116-0006 230000445/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH DỤNG CỤ Y KHOA LƯU GIA

Còn hiệu lực

839 000.00.19.H26-231019-0004 230003078/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH LEGATEK Dung dịch nhuộm màng

Còn hiệu lực

840 000.00.04.G18-220520-0008 2301533ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM banh tâm nhĩ

Còn hiệu lực