STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
831 000.00.19.H29-210816-0008 220002388/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA Máy massage săn chắc da giảm béo

Còn hiệu lực

832 000.00.04.G18-221029-0004 220003424/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Cụm IVD Thuốc thử Điện giải: Calcium, Magnesium, Phosphorus

Còn hiệu lực

833 000.00.04.G18-221029-0006 220003423/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Cụm IVD Thuốc thử Điện giải: Calcium, Chloride, Magnesium, Phosphorus

Còn hiệu lực

834 000.00.16.H05-221115-0002 220000048/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Bộ xét nghiệm D-Dimer

Còn hiệu lực

835 000.00.16.H05-221115-0003 220000047/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Họ hóa chất hiệu chuẩn kiểm tra thông số xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

836 000.00.16.H05-221115-0004 220000046/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Họ hóa chất pha loãng đông máu

Còn hiệu lực

837 000.00.16.H05-221115-0006 220000045/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

838 000.00.16.H05-221115-0005 220000044/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Cụm IVD xét nghiệm đông máu tổng quát

Còn hiệu lực

839 000.00.16.H05-221111-0001 220000125/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH Hóa chất rửa

Còn hiệu lực

840 000.00.04.G18-221118-0021 220003422/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể

Còn hiệu lực