STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
861 000.00.19.H29-221024-0008 220003692/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ đo (theo dõi) huyết áp động mạch xâm lấn

Còn hiệu lực

862 000.00.19.H29-221114-0004 220001453/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHAMI CONSUMER HEALTHCARE

Còn hiệu lực

863 000.00.19.H29-221114-0010 220001452/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ KỸ THUẬT H.B

Còn hiệu lực

864 000.00.19.H29-221115-0008 220003691/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Các loại dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

865 000.00.19.H29-221102-0014 220003690/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM Nhựa nha khoa

Còn hiệu lực

866 000.00.19.H29-221103-0014 220001451/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA

Còn hiệu lực

867 000.00.19.H29-221114-0017 220003689/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHẠM KHOA DUNG DỊCH LÀM ĐẸP DA

Còn hiệu lực

868 000.00.19.H29-221114-0011 220003688/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh)

Còn hiệu lực

869 000.00.04.G18-221118-0011 220003418/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Protein vận chuyển: ALB, PreALB, HAPT

Còn hiệu lực

870 000.00.19.H29-221114-0001 220001450/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAI XUÂN

Còn hiệu lực