STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
861 000.00.19.H29-230224-0012 230000448/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Máy điện não

Còn hiệu lực

862 000.00.19.H29-230224-0010 230000447/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Máy điện cơ

Còn hiệu lực

863 000.00.19.H29-230224-0003 230000212/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Bộ đặt nội khí quản có gắn Camera

Còn hiệu lực

864 000.00.19.H26-230222-0092 230000413/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ bắt vít xương

Còn hiệu lực

865 000.00.19.H26-230208-0008 230000412/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Microalbumin

Còn hiệu lực

866 000.00.19.H26-230208-0009 230000411/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Bộ IVD xét nghiệm định lượng Lipase

Còn hiệu lực

867 000.00.19.H26-230208-0006 230000410/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD thuốc thử điện giải: Ammonia, Bicarbonate, Chloride, Phosphate Inorganic

Còn hiệu lực

868 000.00.19.H26-230208-0007 230000409/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Cụm IVD Enzymes: Alkaline Phosphatase, Cholinesterase

Còn hiệu lực

869 000.00.19.H26-221222-0013 230000408/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ Máy điện châm đa năng trị liệu

Còn hiệu lực

870 000.00.19.H26-230224-0021 230000407/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Bộ dẫn lưu kín áp lực âm

Còn hiệu lực