STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
871 000.00.19.H29-240529-0014 240000902/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Chạc trộn thuốc

Còn hiệu lực

872 000.00.19.H29-240603-0005 240000901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KLIFE VN DUNG DỊCH VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

873 000.00.19.H29-240528-0001 240000900/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QM PHARMA CỒN BORIC 3%

Còn hiệu lực

874 000.00.19.H29-240603-0010 240000899/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ NORA Giá đỡ kim sinh thiết/kim chọc hút trứng sử dụng nhiều lần

Còn hiệu lực

875 000.00.19.H29-240603-0011 240000898/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ VẬT TƯ NORA Giá đỡ kim sinh thiết/kim chọc hút trứng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

876 000.00.19.H29-240515-0008 240001174/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Vôi soda hấp thụ CO2 dùng cho máy gây mê

Còn hiệu lực

877 000.00.19.H29-240515-0022 240001173/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Lưu lượng kế

Còn hiệu lực

878 000.00.19.H29-240604-0001 240000897/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị hỗ trợ trị mụn sử dụng ánh sáng xanh LED

Còn hiệu lực

879 000.00.19.H29-240604-0004 240000896/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị chăm sóc da sử dụng ánh sáng hồng ngoại LED

Còn hiệu lực

880 000.00.19.H29-240604-0006 240000895/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARKETING Thiết bị chăm sóc da sử dụng ánh sáng hồng ngoại LED

Còn hiệu lực