STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
871 000.00.19.H26-231116-0003 230002315/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

872 000.00.19.H26-231115-0002 230003066/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC HỆ THỐNG NỘI SOI

Còn hiệu lực

873 000.00.19.H26-231115-0025 230002314/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Máy bơm formalin tự động cho cố định mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

874 000.00.19.H26-231109-0001 230003065/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định lượng AMH

Còn hiệu lực

875 000.00.19.H29-231013-0005 230000444/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN META HEALTHCARE

Còn hiệu lực

876 000.00.19.H29-231110-0012 230001670/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV AN KHANG PHÁT Tròng kính thuốc Cận / Viễn / Loạn Đổi Màu

Còn hiệu lực

877 000.00.19.H29-231114-0004 230002572/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỨ MINH Bộ IVD xét nghiệm định tính/bán định lượng kháng thể IgM kháng Helicobacter pylori

Còn hiệu lực

878 000.00.19.H26-231107-0021 230002237/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

879 000.00.19.H29-231114-0011 230002571/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TỨ MINH Bộ IVD xét nghiệm định lượng và bán định lượng kháng thể IgG

Còn hiệu lực

880 000.00.17.H09-231120-0002 230000020/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN

Còn hiệu lực