STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
871 000.00.19.H26-220719-0010 220002171/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TREE PHARMA GẠC TƯA LƯỠI

Còn hiệu lực

872 000.00.19.H29-220629-0016 220002467/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Xi măng gắn răng dạng nhựa

Còn hiệu lực

873 000.00.19.H26-220719-0007 220002170/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Giá đỡ bơm tiêm điện và máy truyền dịch

Còn hiệu lực

874 000.00.19.H29-220716-0009 220001566/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Băng thun co giãn các cỡ

Còn hiệu lực

875 000.00.19.H29-220716-0010 220001565/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Băng dán cố định kim luồn

Còn hiệu lực

876 000.00.19.H29-220716-0008 220001564/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Băng bột bó xương các cỡ

Còn hiệu lực

877 000.00.19.H29-220716-0003 220002466/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN KHANG Kim luồn tĩnh mạch các cỡ (18G, 20G, 22G, 24G, 26G)

Còn hiệu lực

878 000.00.19.H29-220428-0035 220001279/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ DKSH

Còn hiệu lực

879 000.00.19.H29-220714-0013 220000057/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETLABS aDNA Extraction Kit

Còn hiệu lực

880 000.00.19.H29-220715-0011 220001563/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG KIM Gel siêu âm

Còn hiệu lực