STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
881 000.00.19.H26-220830-0016 220003180/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Máy đo khúc xạ tự động và phụ kiện

Còn hiệu lực

882 000.00.19.H26-221107-0023 220003179/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT THĂNG LONG Đèn khám chiếu sâu

Còn hiệu lực

883 000.00.19.H26-221115-0021 220003178/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

884 000.00.19.H26-221121-0001 220003177/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MEDIC PHARMA Gạc răng miệng

Còn hiệu lực

885 000.00.04.G18-220216-0032 220003448/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng hGH

Còn hiệu lực

886 000.00.19.H29-221123-0021 220002399/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 1LIFE TÚI SƠ CỨU

Còn hiệu lực

887 000.00.04.G18-221123-0004 220003447/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol

Còn hiệu lực

888 000.00.04.G18-221123-0001 220003446/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm làm kháng sinh đồ: liên cầu khuẩn và Haemophilus spp.

Còn hiệu lực

889 000.00.19.H26-221116-0021 220003576/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ - EU Disposable circumcision Stapler

Còn hiệu lực

890 000.00.19.H26-221117-0005 220003174/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM XE LĂN

Còn hiệu lực