STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
881 000.00.19.H26-230224-0016 230000322/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IMPAC Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Còn hiệu lực

882 000.00.19.H26-230225-0004 230000321/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Nhiệt kế thủy tinh (có chứa thủy ngân hoặc cồn màu)

Còn hiệu lực

883 000.00.19.H26-230222-0070 230000320/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CCVG PHARMA XỊT XOANG CCVG

Còn hiệu lực

884 000.00.19.H26-230222-0074 230000319/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CCVG PHARMA XỊT HỌNG THẢO DƯỢC CCVG

Còn hiệu lực

885 000.00.19.H26-230226-0005 230000318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÂM DUNG DỊCH SÚC MIỆNG

Còn hiệu lực

886 000.00.19.H26-230222-0073 230000317/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CCVG PHARMA DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

887 000.00.19.H26-230226-0004 230000316/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÂM DUNG DỊCH SÚC MIỆNG, SÚC HỌNG

Còn hiệu lực

888 000.00.19.H26-230301-0013 230000414/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Máy đo điện não đồ

Còn hiệu lực

889 000.00.19.H29-230301-0015 230000449/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM Máy điện tim

Còn hiệu lực

890 000.00.19.H29-221122-0039 230000058/PCBMB-HCM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN-NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN

Còn hiệu lực