STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81 000.00.19.H26-220624-0005 220002004/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Xe đẩy Inox

Còn hiệu lực

82 000.00.19.H26-220627-0024 220002003/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Ghế khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

83 000.00.19.H26-220623-0024 220002002/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch nhỏ vệ sinh mắt

Còn hiệu lực

84 000.00.19.H26-220630-0066 220001962/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BENEPHAR

Còn hiệu lực

85 000.00.19.H26-220630-0060 220001961/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC TÍN

Còn hiệu lực

86 000.00.19.H26-220627-0009 220002277/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD chất nền: Glucose HK, Glucose Pap, Creatinine

Còn hiệu lực

87 000.00.19.H26-220627-0007 220002276/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD enzymes: AST, ALT, LDH, Cholinesterase

Còn hiệu lực

88 000.00.19.H26-220624-0019 220002275/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓLKA AKCYJNA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

89 000.00.19.H26-220624-0020 220002274/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ T&Q Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

90 000.00.19.H26-220627-0014 220002273/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực