STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
81 000.00.19.H29-240611-0016 240000930/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận đường ống tự động trên máy nhuộm đặc biệt

Còn hiệu lực

82 000.00.19.H29-240611-0015 240000929/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ phận khay thuốc thử

Còn hiệu lực

83 000.00.19.H29-240611-0014 240000928/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là bộ bình chứa nước thải trên máy nhuộm đặc biệt

Còn hiệu lực

84 000.00.19.H29-240528-0010 240001214/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Kim sinh thiết mô mềm

Còn hiệu lực

85 000.00.19.H29-240410-0013 240001213/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng

Còn hiệu lực

86 000.00.19.H29-240426-0030 240000927/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu

Còn hiệu lực

87 000.00.19.H29-240426-0034 240000926/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu mao mạch Glucose

Còn hiệu lực

88 000.00.19.H29-240426-0032 240000925/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu

Còn hiệu lực

89 000.00.19.H29-240510-0017 240000924/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ống lấy máu chân không chứa K3EDTA và Aprotinin

Còn hiệu lực

90 000.00.19.H29-240608-0004 240001212/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH HK MEDICAL HUB Thiết bị siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực