STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
891 000.00.19.H26-230303-0027 230000378/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HACO Gel bôi ngoài da

Còn hiệu lực

892 000.00.19.H26-230303-0023 230000377/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOTEC Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

893 000.00.19.H26-230303-0022 230000376/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOTEC Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

894 000.00.19.H26-230303-0021 230000375/PCBA-HN

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM PHYTOTEC Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

895 000.00.16.H23-230302-0001 230000021/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA EVA CARE HQC

Còn hiệu lực

896 000.00.16.H23-230227-0004 230000020/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA CARILADY

Còn hiệu lực

897 000.00.04.G18-230308-0015 230000186/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định danh vi khuẩn kỵ khí

Còn hiệu lực

898 000.00.19.H29-230301-0022 230000474/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU VIỆT Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

899 000.00.10.H55-230308-0002 230000005/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM THÁI GEL BÔI NGOÀI DA

Còn hiệu lực

900 000.00.10.H55-230308-0001 230000004/PCBA-TNg

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM THÁI DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ KHOA

Còn hiệu lực