STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
891 000.00.18.H57-211224-0005 220000126/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ TẾ HOÀNG QUÂN

Còn hiệu lực

892 000.00.19.H26-221121-0030 220003172/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CIC QUỐC TẾ BÀN ĐẺ VÀ KHÁM PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

893 000.00.19.H26-221122-0026 220003171/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 XE CÁNG ĐẨY DÙNG TRỌNG BỆNH VIỆN

Còn hiệu lực

894 000.00.17.H18-221115-0001 220000002/PCBMB-ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 899

Còn hiệu lực

895 000.00.04.G18-221123-0002 220003444/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng P1NP toàn phần

Còn hiệu lực

896 000.00.19.H29-221118-0001 220001456/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SOLUTION GIA ĐỊNH

Còn hiệu lực

897 000.00.19.H26-221031-0027 220003574/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Viên đặt

Còn hiệu lực

898 000.00.16.H05-221116-0001 220000049/PCBB-BN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEDITEC Kim tiêm dùng một lần

Còn hiệu lực

899 000.00.04.G18-221121-0002 220003443/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ion clorid

Còn hiệu lực

900 000.00.19.H26-221117-0006 220003573/PCBB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM ĐẾ VƯƠNG KEM BÔI TRĨ

Còn hiệu lực