STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
901 000.00.19.H29-220919-0044 220003669/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

902 000.00.04.G18-221118-0006 220003414/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

903 000.00.19.H29-220919-0043 220003668/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

904 000.00.19.H29-220919-0042 220003667/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ dây truyền dịch dùng cho bơm truyền dịch

Còn hiệu lực

905 000.00.19.H29-221111-0012 220002376/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Các loại giường

Còn hiệu lực

906 000.00.19.H29-221111-0014 220002375/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Các loại dụng cụ tập phục hồi chức năng chi dưới

Còn hiệu lực

907 000.00.19.H29-221111-0027 220003666/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng lipoprotein (a)

Còn hiệu lực

908 000.00.19.H29-221111-0025 220003665/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

909 000.00.19.H29-221111-0024 220003664/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

910 000.00.19.H29-221111-0022 220003663/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực