STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
911 000.00.17.H08-230224-0001 230000004/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Cảm biến dùng cho máy đo độ sâu gây mê

Còn hiệu lực

912 000.00.17.H08-230228-0001 230000003/PCBA-BĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM Máy nối dây túi máu vô trùng để bàn

Còn hiệu lực

913 000.00.17.H07-230228-0001 230000004/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1156

Còn hiệu lực

914 000.00.16.H05-230302-0001 230000003/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1000

Còn hiệu lực

915 000.00.19.H29-230209-0024 230000518/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Máy chẩn đoán khô mắt

Còn hiệu lực

916 000.00.19.H29-221224-0004 230000260/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO Que kiểm tra mắt (Que thử khô mắt, Que nhuộm)

Còn hiệu lực

917 000.00.19.H29-230228-0040 230000517/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED Tấm điện cực trung tính (sử dụng một lần)

Còn hiệu lực

918 000.00.19.H29-221227-0027 230000516/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

919 000.00.19.H29-230307-0019 230000515/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Hệ thống IVD xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

920 000.00.19.H29-230307-0007 230000071/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÍ DIỄM

Còn hiệu lực