STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
911 000.00.04.G18-221028-0006 220003421/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Cụm IVD Enzymes: GOT, GPT, Alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

912 000.00.04.G18-221028-0011 220003420/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Cụm IVD Enzymes: GOT, GPT, Alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

913 000.00.19.H29-221110-0018 220003700/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH Lọc khuẩn đo chức năng hô hấp

Còn hiệu lực

914 000.00.04.G18-221118-0015 220003419/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CK

Còn hiệu lực

915 000.00.19.H29-221115-0022 220003699/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Máy bơm hút dịch đa năng Fluid Control 2225 và phụ kiện

Còn hiệu lực

916 000.00.19.H29-221115-0023 220003698/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Máy bơm hút dịch Vacuson và phụ kiện

Còn hiệu lực

917 000.00.19.H29-221115-0020 220003697/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Các loại ống tạo kênh dẫn cho dụng cụ dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

918 000.00.19.H29-221108-0029 220002386/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y NHA KHOA ENDOHANCE Kính lúp và phụ kiện dùng trong y tế

Còn hiệu lực

919 000.00.19.H29-221114-0002 220003696/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

920 000.00.19.H29-221111-0030 220003695/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nội soi siêu âm khí phế quản

Còn hiệu lực