STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
911 000.00.19.H26-240514-0002 240000950/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Máy ly tâm

Còn hiệu lực

912 000.00.19.H26-240516-0004 240000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Dung dịch bảo vệ hồng cầu dùng cho máy HbA1c

Còn hiệu lực

913 000.00.19.H26-240513-0014 240000948/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn y tế

Còn hiệu lực

914 000.00.19.H29-240524-0009 240000799/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ARIAN Khay chỉnh nha trong suốt

Còn hiệu lực

915 000.00.19.H26-240506-0014 240000947/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch dùng ngoài

Còn hiệu lực

916 000.00.19.H26-240506-0036 240001195/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Sản phẩm

Còn hiệu lực

917 000.00.19.H26-240513-0006 240001194/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Tủ cực tím nha khoa

Còn hiệu lực

918 000.00.19.H26-240514-0006 240000946/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

919 000.00.19.H26-240506-0005 240000945/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

920 000.00.16.H46-240522-0002 240000005/PCBMB-QB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1711

Còn hiệu lực