STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
921 000.00.19.H29-220930-0003 220003694/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Dao, lưỡi dao sử dụng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

922 000.00.19.H29-220909-0004 220003693/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

923 000.00.19.H29-221024-0008 220003692/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ đo (theo dõi) huyết áp động mạch xâm lấn

Còn hiệu lực

924 000.00.19.H29-221114-0004 220001453/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHAMI CONSUMER HEALTHCARE

Còn hiệu lực

925 000.00.19.H29-221114-0010 220001452/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ KỸ THUẬT H.B

Còn hiệu lực

926 000.00.19.H29-221115-0008 220003691/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN Các loại dụng cụ phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

927 000.00.19.H29-221102-0014 220003690/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BITEC GLOBAL VIỆT NAM Nhựa nha khoa

Còn hiệu lực

928 000.00.19.H29-221103-0014 220001451/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA

Còn hiệu lực

929 000.00.19.H29-221114-0017 220003689/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHẠM KHOA DUNG DỊCH LÀM ĐẸP DA

Còn hiệu lực

930 000.00.19.H29-221114-0011 220003688/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử thai nhanh)

Còn hiệu lực