STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
931 000.00.19.H26-240314-0013 240000611/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Máy giải trình tự DNA/RNA

Còn hiệu lực

932 000.00.19.H26-240318-0024 240000454/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Dung dịch xịt mũi Ectin người lớn

Còn hiệu lực

933 000.00.19.H26-240318-0023 240000453/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÍN PHONG Dung dịch xịt mũi Ectin trẻ em

Còn hiệu lực

934 000.00.19.H32-240321-0002 240000006/PCBMB-KH

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH KHÁNH HÒA

Còn hiệu lực

935 000.00.19.H26-240314-0002 240000452/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIFECARE Dung dịch xịt mũi ưu trương LIFECARE Spray Baby

Còn hiệu lực

936 000.00.19.H26-240313-0036 240000610/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẮC NAM Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

937 000.00.19.H26-240313-0035 240000609/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN Rọ lấy sỏi (tương thích dây ngắn)

Còn hiệu lực

938 000.00.19.H26-240319-0023 240000087/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT THỊNH

Còn hiệu lực

939 000.00.19.H26-240319-0019 240000086/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DV CỬU LONG

Còn hiệu lực

940 000.00.19.H26-240315-0010 240000085/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDEXIM

Còn hiệu lực