STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
931 000.00.04.G18-221103-0008 2300413ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Máy xét nghiệm đông máu tự động

Còn hiệu lực

932 000.00.04.G18-210730-0021 2300412ĐKLH/BYT-TB-CT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Plasmodium Falciparum và các loài Plasmodium khác

Còn hiệu lực

933 000.00.04.G18-201026-0010 2300411ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính và định lượng alen JAK2 V617F/G1849T

Còn hiệu lực

934 000.00.18.H20-230505-0001 230000002/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1288

Còn hiệu lực

935 000.00.19.H29-230508-0002 230000569/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Băng dán cố định kim luồn

Còn hiệu lực

936 000.00.19.H29-230331-0006 230000958/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Đầu Đốt Đĩa Đệm Cột Sống

Còn hiệu lực

937 000.00.19.H29-230403-0007 230000957/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Ống thông

Còn hiệu lực

938 000.00.19.H29-230508-0021 230000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ FD

Còn hiệu lực

939 000.00.19.H29-230506-0005 230000174/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYEIYAGI

Còn hiệu lực

940 000.00.19.H29-230508-0013 230000173/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT DƯỢC

Còn hiệu lực