STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
951 000.00.19.H29-220825-0005 220001910/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Kẹp

Còn hiệu lực

952 000.00.19.H29-220829-0006 220001909/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Gạc y tế

Còn hiệu lực

953 000.00.19.H29-220825-0004 220001908/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Kéo

Còn hiệu lực

954 000.00.19.H29-220825-0007 220001907/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Chén nhựa

Còn hiệu lực

955 000.00.19.H29-220907-0001 220002923/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

956 000.00.19.H26-220831-0032 220002131/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS GLC

Còn hiệu lực

957 000.00.19.H29-220906-0037 220001906/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTEC SOLUTIONS Mặt nạ cố định bệnh nhân dùng trong xạ trị

Còn hiệu lực

958 000.00.19.H29-220906-0020 220002922/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Máy đo nồng độ bão hòa oxy

Còn hiệu lực

959 000.00.19.H29-220811-0014 220002921/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Vẹm xanh, Cá thu Nhật, Tôm hùm, Cá hồi chấm, Cá thu, Nghêu, Hàu, Tôm càng

Còn hiệu lực

960 000.00.19.H29-220811-0013 220002920/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Kiều mạch, Đậu xanh, Hạt kê thường, Hạt hồ đào, Hạt điều, Hạt dẻ cười

Còn hiệu lực