STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
961 000.00.19.H29-220811-0012 220002919/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Cây thuộc chi Alder, Cây Dẻ gai, Cây Óc chó, Cây Hồ đào

Còn hiệu lực

962 000.00.19.H29-220811-0011 220002918/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Nước tiểu chuột nhà, Nước tiểu chuột cống, Protein huyết thanh chuột nhà

Còn hiệu lực

963 000.00.19.H29-220811-0010 220002917/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: nDer p 1, nDer p 2, nFel d 1, nBet v 1

Còn hiệu lực

964 000.00.19.H29-220811-0015 220002916/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Dị ứng: Quả Bơ, Quả Óc chó, Măng tây, Dẻ Trùng Khánh, Hạt Mắc ca, Vả tây

Còn hiệu lực

965 000.00.19.H26-220831-0023 220002970/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Que nong thận

Còn hiệu lực

966 000.00.19.H26-220831-0002 220002969/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Bộ dẫn lưu bàng quang

Còn hiệu lực

967 000.00.19.H26-220831-0003 220002968/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Bộ nong thận

Còn hiệu lực

968 000.00.19.H26-220831-0005 220002967/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Ống thông niệu quản chữ J

Còn hiệu lực

969 000.00.19.H26-220831-0006 220002966/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Dây dẫn đường vằn vàng

Còn hiệu lực

970 000.00.19.H26-220831-0007 220002965/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Kim chọc dò thận

Còn hiệu lực