STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
961 000.00.04.G18-230103-0006 230000004/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Dị ứng: IgE đặc hiệu dị nguyên cỏ gà, cỏ Johnson, latex cao su

Còn hiệu lực

962 000.00.04.G18-230103-0008 230000003/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Dị ứng: IgE đặc hiệu dị nguyên ngao, mực ống, gián Mỹ

Còn hiệu lực

963 000.00.04.G18-221110-0003 230000002/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Cụm IVD chất nền: Albumin, Bilirubin trực tiếp, billirubin toàn phần, creatinine, Glucose, ure nitrogen

Còn hiệu lực

964 000.00.19.H29-230103-0010 230000003/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH BKS PHARMA

Còn hiệu lực

965 000.00.19.H29-221218-0001 230000033/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VŨ THUẬN Khóa ba ngã

Còn hiệu lực

966 000.00.19.H26-221111-0027 230000002/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Cụm IVD thuốc thử điện giải: Calcium Arsenazo, Magnesium XB, Phosphorus

Còn hiệu lực

967 000.00.19.H26-221230-0025 230000001/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN Miếng xốp dùng trong điều trị mũi

Còn hiệu lực

968 000.00.19.H26-230103-0001 230000001/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÙNG GIA PHƯƠNG Cụm IVD Các bệnh tự miễn

Còn hiệu lực

969 000.00.19.H26-230102-0001 230000001/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 365 HÀ NỘI

Còn hiệu lực

970 000.00.04.G18-230103-0003 230000001/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Máy định danh vi khuẩn nhanh

Còn hiệu lực