STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
971 000.00.19.H26-220831-0008 220002964/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Dây dẫn đường xanh đen

Còn hiệu lực

972 000.00.19.H26-220831-0009 220002963/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Dẫn lưu thận qua da

Còn hiệu lực

973 000.00.19.H26-220831-0013 220002962/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Giá đỡ ống soi thận

Còn hiệu lực

974 000.00.19.H26-220831-0025 220002961/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Dây dẫn đường vằn vàng đầu đen

Còn hiệu lực

975 000.00.19.H26-220831-0015 220002960/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BTC Dây dẫn đường đầu đen

Còn hiệu lực

976 000.00.19.H26-220831-0029 220002959/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Chất nhầy bôi trơn dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

977 000.00.19.H26-220831-0021 220002958/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy khoan mài phẫu thuật thần kinh sọ não tốc độ cao

Còn hiệu lực

978 000.00.19.H26-220821-0011 220002130/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG VIỆT

Còn hiệu lực

979 000.00.19.H26-220818-0018 220002129/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC QUANG ANH

Còn hiệu lực

980 000.00.19.H26-220831-0018 220002537/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ DƯỢC LIỆU ORGANIC KHĂN HẠ SỐT

Còn hiệu lực