STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
971 000.00.19.H29-231110-0011 230002560/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Hệ thống khí y tế trung tâm

Còn hiệu lực

972 000.00.17.H54-231110-0001 230000018/PCBMB-TB

CÔNG TY TNHH MEDLATEC THÁI BÌNH

Còn hiệu lực

973 000.00.17.H54-231117-0001 230000020/PCBB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH gói hỗn dịch

Còn hiệu lực

974 000.00.17.H54-231115-0001 230000044/PCBA-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Gel phụ khoa

Còn hiệu lực

975 000.00.19.H17-231116-0003 230000050/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH K.A.L.H.U

Còn hiệu lực

976 000.00.16.H33-231117-0001 230000006/PCBMB-KG

CÔNG TY TNHH MEDLATEC KIÊN GIANG

Còn hiệu lực

977 000.00.19.H26-231115-0004 230002310/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC PHÁT Nước súc miệng

Còn hiệu lực

978 000.00.19.H26-231116-0017 230002309/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ESICO VIỆT NAM DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

979 000.00.19.H26-231116-0012 230002308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CHÂU KHÔI XỊT GIẢM ĐAU

Còn hiệu lực

980 000.00.19.H29-231110-0022 230001658/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Họ chỉ thị dùng trong rửa khử khuẩn

Còn hiệu lực