STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
971 000.00.19.H29-221225-0004 230000032/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dây dẫn siêu cứng có lõi cố định

Còn hiệu lực

972 000.00.19.H29-221225-0005 230000031/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dây dẫn siêu cứng có lõi cố định đầu mềm gấp hai lần

Còn hiệu lực

973 000.00.19.H29-221225-0008 230000030/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông sử dụng với bộ que nong thận

Còn hiệu lực

974 000.00.19.H29-221225-0009 230000029/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Kim chọc hai bộ phận dùng một lần

Còn hiệu lực

975 000.00.19.H29-221225-0010 230000028/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông tiếp cận niệu quản nòng kép

Còn hiệu lực

976 000.00.19.H29-221225-0011 230000027/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông tiếp cận niệu quản nòng kép đầu mềm

Còn hiệu lực

977 000.00.19.H29-221226-0001 230000026/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống tiếp cận niệu quản

Còn hiệu lực

978 000.00.19.H29-221226-0002 230000025/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Bộ trao đổi ống thông dẫn lưu dạng vòng

Còn hiệu lực

979 000.00.19.H29-221225-0006 230000024/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Ống thông hỗ trợ

Còn hiệu lực

980 000.00.19.H29-221225-0002 230000023/PCBB-HCM

VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM Dây dẫn cứng có lõi cố định

Còn hiệu lực